អំពី​ពួក​យើង

  • index-about

អាហារូបត្ថម្ភនិងសុខភាព

ក្រុមហ៊ុន RC គ្រុបត្រូវបានផលិតជាចម្បងចំណីសត្វថ្នាំរុក្ខជាតិសត្វនិងសុខភាពសត្វ។ ល។

យើងគឺជាក្រុមហ៊ុនដ៏ទូលំទូលាយដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការស្រាវជ្រាវការអភិវឌ្developmentន៍ការផលិតនិងការលក់។

យើងមានរោងចក្រផ្ទាល់ខ្លួនយើងអាចបញ្ចប់ការបញ្ជាទិញយ៉ាងឆាប់រហ័សហើយបរិមាណត្រូវបានធានា ...

ព្រឹត្តិប័ត្រព័ត៌មាន

សម្រាប់ការសាកសួរអំពីផលិតផលឬតម្លៃរបស់យើងសូមទុកអ៊ីមែលរបស់អ្នកមកយើងហើយយើងនឹងទាក់ទងក្នុងរយៈពេល ២៤ ម៉ោង។
ការសាកសួរតម្លៃ